ZZp’er loopt werk mis bij 1 op 10 opdrachtgevers door nieuwe wet.

Uit een nieuw onderzoek van kennisbemiddelaar Headfirst blijkt dat de nieuwe Wet DBA zzp’ers werk kost. De opdrachtgevers en de zzp’ers lieten beiden blijken dat de wet negatieve gevolgen heeft voor de zzp’er. De opdrachtgevers verkiezen vaker een payroll- of uitzend contact boven een zzp’er. Al ruim een derde van de zzp’er geeft aan verlies te…

tool-384740_1920Uit een nieuw onderzoek van kennisbemiddelaar Headfirst blijkt dat de nieuwe Wet DBA zzp’ers werk kost. De opdrachtgevers en de zzp’ers lieten beiden blijken dat de wet negatieve gevolgen heeft voor de zzp’er. De opdrachtgevers verkiezen vaker een payroll- of uitzend contact boven een zzp’er. Al ruim een derde van de zzp’er geeft aan verlies te lijden door de invoering van de wet.

Een enorme meerderheid van de opdrachtgevers (84%) verklaart dat nieuwe wet het inhuren van zelfstandigen moeilijker maakt. Een tiende van de opdrachtgevers heeft zelfs de beslissing genomen om helemaal geen opdracht overeenkomsten met zzp’ers meer te verlengen.

Doordat de opdrachtgevers wijzigingen doorvoeren in hun inhuur beleid, krijgen de zzp’ers te horen dat ze niet meer rechtstreeks ingehuurd worden. De opdrachtgevers vinden dat de nieuwe regels verwarring vooroorzaken en dit maakt het moeilijker om zzp’ers in te huren.

Zzp’ers verliezen opdrachten

“Door de onduidelijkheid die geschept wordt omtrent de hiërarchische verhoudingen in deze wetgeving durven wij geen zelfstandigen meer in te zetten”, gaf een opdrachtgever in de financiële sector aan. Een HR-deskundige legt uit dat de onduidelijkheid voor veel onzekerheid zorgt.

De gevolgen zijn ook merkbaar bij de zelfstandigen zelf. Zo’n 38 procent geeft aan dat door de wet de opdrachtgevers nieuwe opdrachten afgewezen hebben. Dit is vooral het geval bij grote bedrijven. Hier werd 50% van zzp’ers de deur gewezen.

‘Ik loop mijn hele inkomen mis’

De gevolgen van de wet zijn in het bijzonder merkbaar binnen de ICT-sector. Alhoewel daar een groot tekort aan personeel is zegt meer dan een derde van de zelfstandigen in die sector klussen mis te zijn gelopen. De opdrachtgevers in de financiële sector lijken het meest huiverig.  Daar geeft al ruim de helft van de zzp’ers aan één of meerdere opdrachten te zijn verloren.

De wet heeft grote gevolgen voor verschillende zzp’ers. “Dit jaar ben ik al drie mogelijke opdrachten allemaal misgelopen doordat de opdrachtgever uiteindelijk niet koos voor kennis en ervaring, maar liever iemand had die in vaste dienst is (detachering). Als gevolg hiervan loop ik mijn hele inkomen mis”, gaf een zzp’ers in de financiële sector aan.

Zzp’ers worden niet meer direct ingehuurd

Zijn opmerking blijkt niet op zichzelf te staan: onderzoek geeft aan dat 44 procent van de zzp’ers verteld is door de opdrachtgevers dat zij niet meer direct ingehuurd kunnen worden. Dit wordt bevestigd door 60 procent van de opdrachtgevers. Zij geven aan een ander beleid te zijn gaan hanteren. Een derde is nog op zoek naar mogelijke oplossingen.

De meerderheid van de bedrijven kiest er in dat geval voor om personeel via een payroll- of uitzendconstructie in te huren. Door een grote groep wordt er ook voor gekozen om een opdracht te beëindigen of via een intermediair te werken. Een derde van de opdrachtgevers besluit om de zzp’er in vaste dienst te nemen.

Invoering wet verloopt zeker niet vlekkeloos

De Wet DBA is vanaf 1 mei in werking getreden, maar zal pas pas vanaf 1 januari echt gehandhaafd worden. De overgang van de VAR-verklaring, waar zelfstandigen eerder mee werkten, naar de nieuwe regels verloopt moeizaam.

Opdrachtgevers uiten zich tot nu toe nog niet in het openbaar, maar 85 procent geeft te kennen veel terughoudender te zijn met het inhuren zelfstandigen. En een groot aantal maakt zich veel zorgen over hoe de Belastingdienst de wet gaat handhaven. Daarbovenop komt nog eens dat  de wet voor meer administratie zorgt, zeggen de bedrijven.