Draghi waarschuwt Nederland voor risico’s huizenmarkt

De Nederlandse huizenmarkt vormt nog steeds een systeemrisico voor het Europese financiële stelsel, vindt Mario Draghi. De ECB-president schrijft dat in zijn functie van voorzitter van de Europese raad voor systeemrisico’s (ESRB). Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vindt dat overdreven, zo blijkt uit zijn reactie op de officiële waarschuwing die de waakhond maandag publiceerde. De…

rtspuw9

De Nederlandse huizenmarkt vormt nog steeds een systeemrisico voor het Europese financiële stelsel, vindt Mario Draghi. De ECB-president schrijft dat in zijn functie van voorzitter van de Europese raad voor systeemrisico’s (ESRB).
Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vindt dat overdreven, zo blijkt uit zijn reactie op de officiële waarschuwing die de waakhond maandag publiceerde. De Nederlandse banken kunnen weer een stootje hebben en de risico’s zijn juist beperkt door de ingrepen van de afgelopen jaren. ‘De analyse levert geen nieuwe inzichten op’, aldus Dijsselbloem.

Te weinig, te laat
Maar de ESRB vindt dat het kabinet nog te weinig heeft gedaan. De strengere eisen die aan hypotheken worden gesteld, zoals de lagere loan-to-valua ratio en beperking van de hypotheekrenteaftrek ‘zijn misschien niet genoeg om de kwetsbaarheid van de huizenmarkt in Nederland volledig tegen te gaan’, waarschuwt de ESRB.
Daarvoor worden ze ook te langzaam ingevoerd en zelfs als ze helemaal van kracht zijn, is dat vermoedelijk niet genoeg om de risico’s voldoende te pareren, luidt de waarschuwing. Maar het kabinet zal ‘geen aanvullende maatregelen nemen’, schrijft Dijsselbloem.

 
Zwaar in de schulden
De ESRB wijst erop dat de Nederlandse huishoudens zwaar in de schulden zitten. Ze zitten nog steeds in de top binnen de EU. Ook de hypotheken zijn hoger dan elders in de EU in relatie tot de onderliggende waarde.
De ESRB vindt Nederland ‘kwetsbaar’ doordat een kwart van alle hypotheken hoger is dan de verkoopwaarde en dat de helft van alle huiseigenaren onder de 40 een schuld hebben die groter is dan de woningwaarde.

 
Banken in problemen
Zulke hoge schulden zijn een gevaar voor de macro-economische en financiële stabiliteit. Als het tegenzit of in geval van een economische schok, zullen deze huishoudens moeite hebben hun schulden af te betalen. Dat kan banken in problemen brengen, zeker als dat gepaard gaat met een daling van de huizenprijzen.
Overigens zien de toezichthouders nog geen tekenen van oververhitting in de huizenmarkt. ‘De prijzen lijken laag te zijn in historisch perspectief’, aldus de ESRB. Al keren de prijzen in de grote steden wel terug naar het niveau van voor de crisis.

 
Goed gekapitaliseerd
De risicowegers erkennen anderzijds dat het Nederlandse bankenstelsel ‘goed gekapitaliseerd’ is en dat er nog meer bufferkapitaal wordt geëist in de komende jaren. Ook geven de stresstesten aan dat de Nederlandse banken voldoende kapitaal hebben om negatieve scenario’s het hoofd te bieden. Verder nemen niet-banken inmiddels ongeveer de helft van de hypotheekverstrekking voor hun rekening.

Bron: Fd.