Rekenkamer en Wiebes botsen over belastingcontroles bedrijfsleven

De Belastingdienst moet zich meer richten op controles op het bedrijfsleven. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen lichten vaak de hand met hun belastingplicht, terwijl van grote ondernemingen helemaal niet bekend is of ze wel genoeg belasting betalen. Die aanbeveling doet de Algemene Rekenkamer, na onderzoek naar de effectiviteit van het handhavingsbeleid van de Belastingdienst. Staatssecretaris…